top of page
deep speel web site-1.jpg
deep speel web site-2.jpg

Lack of sleep causes aging skin

"นอนดึก ทำให้หน้าแก่" ไม่ใช่เรื่องโกหกที่พูดกันลอยๆ แต่เป็นเรื่องที่ผ่านการพิสูจน์โดย

นักวิทยาศาสตร์แล้วในระหว่างนอนหลับนั้น เซลล์ผิวได้รับการซ่อมแซม ในทางกลับกัน

หากนอนดึกติดต่อกันเป็นเวลานาน หรือนอนไม่เพียงพอ ก็ทำให้มีความเสี่ยงเป็นโรคสูงขึ้น เช่น โรคอ้วน โรคหัวใจ โรคมะเร็ง ฯลฯ นอกจากนี้ยังเป็นการทำร้ายผิวหน้าให้

เสื่อมโทรม หน้าแก่ก่อนวัย

แก้ปัญหาการนอนหลับไม่สมบูรณ์แบบ หลับไม่สนิท นอนฝันตลอดคืน ตื่นมาอย่างอ่อนล้า

เพื่อสุขภาพภายในที่ดี และการซ่อมแซมผิวอย่างเต็มที่ในเวลากลางคืน

Deep Sleep Pillow Spray

Deep Sleep Shower Gel
Deep Sleep Body Lotion
Deep Sleep Body Butter
Deep Sleep Herbal Balm
Deep Sleep Botanical Essence

bottom of page